Bayer: Science For A Better Life
 
Special Interests

Patiëntenorganisaties

 
De patiënt voorop
Voor Bayer HealthCare Pharmaceuticals, een van de belangrijkste fabrikanten van farmaceutische spécialités wereldwijd, staat de gezondheid van patiënten altijd voorop. Het uitwisselen van ideeën en informatie met patiëntenorganisaties op basis van wederzijds vertrouwen is een belangrijk aspect van ons werk.
 
Een dergelijke samenwerking geeft ons inzicht in de behoeften van patiënten in hun pogingen met hun ziekte om te gaan. Wij kunnen onze activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling dan beter op deze behoeften afstemmen en blijven werken aan betere, nieuwe geneesmiddelen en therapieën.
 
Bayer HealthCare Pharmaceuticals werkt samen met patiëntenorganisaties in alle mogelijke therapeutische gebieden. Wij hechten in dit verband grote waarde aan transparantie en beschermen de onafhankelijkheid van de partners met wie wij samenwerken.
Overzicht steun aan patiëntenorganisaties in 2014:
Naam: Stichting Sclerodermie Nederland

Doelstelling organisatie 
Het vergroten van de bekendheid van het ziektebeeld in Nederland  
Het mede mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek
Het verbeteren van de informatievoorziening omtrent sclerodermie
Het optimaliseren van de zorg voor en het welzijn van de patiënt
 
Website organisatie
stichtingsclerodermienederland.nl
 
Doelstelling Bayer HealthCare Pharmaceuticals
Bayer HealthCare Pharmaceuticals ondersteunt een project binnen de Stichting Sclerodermie Nederland, namelijk de ontwikkeling van een Hand- en Zorgboek, bedoeld voor patiënten en mensen in hun omgeving.
Bedrag
Euro 5.000,00
 

Naam: Stichting Longfonds

Doelstelling organisatie
Het Longfonds helpt mensen met ademhalingsproblemen. Hieronder vallen astma, de longziekte COPD en allergische aandoeningen zoals hooikoorts. Het Longfonds is zowel een patiëntenvereniging als een fondsenwerver.
Zij maakt zich sterk voor:
·         Onderzoek
·         Voorkomen longziekten
·         Goede zorg
·         Elkaar ontmoeten
·         Belangenbehartiging

Website organisatie
longfonds.nl

Doelstelling Bayer
Tijdens de Longdagen ontmoeten artsen en patiënten elkaar om over ziektebeelden en behandelingen te praten. De Longdagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement dat Bayer in 2014 voor het eerst financieel heeft ondersteund.
 
Bedrag
Euro 3.500,00


Naam: Stichting MD fonds

Doelstelling organisatie
Stichting MD fonds is een stichting ter verkrijging van financiële middelen voor het stimuleren en financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van maculadegeneratie en de verspreiding van de resultaten van de onderzoeken.
 
Doelstelling Bayer
het wekken van belangstelling en betrokkenheid voor de bestrijding van MaculaDegeneratie en de gevolgen hiervan voor de betrokkenen en hun omgeving, door middel van voorlichting en publiciteit;
het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek.

Bedrag
Euro 5.000,00Naam: Maag Lever Darmstichting

Doelstelling organisatie
MLDS is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen. De rol die de MLDS hierbij inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Om die missie te kunnen realiseren, werft de MLDS fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.

Doelstelling Bayer
Bayer ondersteunt een specifiek project met betrekking tot de landelijke campagne “je poep wil je wat vertellen”, om aandacht te vragen voor darmkanker.

Bedrag
Euro 30.000,00

 

Quicklinks
Web Specials
Publicaties
In de schijnwerper