07 juni 2016

Bayer laat nieuwste meetgegevens waterschappen analyseren

Concentratie imidacloprid in oppervlaktewater daalt

Mijdrecht, 7 juni 2016 – Onderzoeksinstituut Alterra concludeert dat de concentratie van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden daalt. Alterra, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, heeft het onderzoek in opdracht van Bayer uitgevoerd. Bayer roept het Kabinet op om af te zien van het aangekondigde verbod op het gebruik van imidacloprid. Door de strengere gebruiksvoorschriften en intensievere handhaving door de NVWA zal de daling verder doorzetten.

 

Jan van de Voort, country representative van Bayer Crop Science in Nederland: ”Het terugdringen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is voor Bayer topprioriteit. Wij staan achter de verplichte waterzuivering voor imidacloprid en strengere controles door de NVWA. Uit het onderzoek van Alterra en de meetgegevens van de waterschappen blijkt dat voor imidacloprid in het oppervlaktewater een sterke daling is ingezet en er is geen reden om aan te nemen dat deze trend zich niet verder zal doorzetten. Wij zijn blij met deze resultaten. Daarmee is volgens ons sprake van een trendbreuk die door staatssecretaris Van Dam is gevraagd. Een verbod van dit voor telers waardevolle middel is dus overbodig.”

 

In samenwerking met andere partijen werkt Bayer al jaren succesvol aan het terugdringen van emissies van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Sinds 1998 is de milieubelasting in het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen met 85% teruggelopen. In Nederland geldt de doelstelling om in 2023 nog eens een reductie van 90% te behalen ten opzichte van 2013.

 

Om deze reductie in de glastuinbouw te kunnen halen is zuivering van afvalwater dé oplossing. Vanaf 2018 geldt in de glastuinbouw de zuiveringsplicht voor individuele bedrijven en 2021 voor collectieven van bedrijven. Telers investeren momenteel volop in het aanleggen van waterzuiveringsinstallaties.

 

Voor imidacloprid geldt zuivering nu al, alleen bij zuivering van alle afvalwater tot 99,5% mag imidacloprid nog worden gebruikt. Bayer heeft imidacloprid onder gecontroleerde distributie gebracht. Dit betekent dat alleen telers die kunnen aantonen dat ze aan het etiket voldoen nog imidacloprid kunnen kopen. Ook heeft de NVWA de handhaving geïntensiveerd.

 

In het onderzoek zijn meetgegevens van de afgelopen jaren vergeleken. Ondanks dat de maatregelen nog maar sinds november 2015 van kracht zijn, ziet Bayer in rapport van Alterra al duidelijke daling van de concentratie imidacloprid in het oppervlaktewater. Op basis hiervan trekt Bayer de conclusie dat het duidelijk etiket in combinatie met strengere handhaving goed werkt. De verwachting van Bayer is dat de concentratie de komende maanden nog verder terug zal lopen. De onderzoekers bevelen aan om de ingezette daling nauwgezet te blijven volgen. Imidacloprid is voor veel telers een belangrijk middel in een geïntegreerd teeltsysteem, daarom roept Bayer de politiek op af te zien van het aangekondigde verbod.

 

 

Over Bayer:

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens van dienst zijn en bijdragen tot een hogere kwaliteit van leven. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als maatschappelijk en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2015 had Bayer 116.800 medewerkers en een omzet van 46,3 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,3 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro naar de beurs werd gebracht. Voor meer informatie, zie www.bayer.nl.

 

Contactpersoon:

Jan Wisse, Corporate Communications Manager, Bayer

Tel: 0297 280395 / 06 22669888 of jan.wisse@bayer.com

 

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten op basis van de huidige aannames en prognoses van het management van de Bayer Groep of een dochteronderneming. Als gevolg van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen er wezenlijke verschillen ontstaan tussen de feitelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Factoren zijn onder meer die welke zijn besproken in de openbare verslagen van Bayer die beschikbaar zijn op de Bayer website op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte uitspraken aan te passen of ze in overeenstemming te brengen met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.