07 december 2017

Bayer neemt het voortouw in het streven naar transparantie

Nieuwe transparantiewebsite van Bayer gelanceerd

Monheim, 7 december 2017Bayer lanceerde vandaag zijn nieuwe transparantiewebsite (www.cropscience-transparency.bayer.com), die toegang geeft tot wetenschappelijke gegevens die nodig zijn om gewasbeschermings-middelen te beoordelen. Met dit initiatief neemt Bayer het voortouw in het streven naar transparantie, terwijl de onderneming tegelijkertijd haar vertrouwelijke gegevens over de samenstelling van producten en de productieprocessen beschermt.

 

In aanvulling op samenvattingen van veiligheidsgerelateerde studies voor een aanzienlijk aantal werkzame stoffen zal Bayer voor niet-commerciële doeleinden ook toegang geven tot de respectieve veiligheidsgerelateerde onderzoeksrapporten zelf, te beginnen bij die over imidacloprid. Achtergrondmateriaal, bijvoorbeeld filmpjes en infographics, zal de bezoekers helpen de beleidsondersteunende wetenschap in de juiste context te plaatsen. Op die manier wil Bayer een open en transparante dialoog bevorderen.

 

“Omdat tegenstrijdige informatie over de veiligheid van voedsel of technologieën  het voor mensen moeilijk maakt om feiten van fictie te scheiden, is dit initiatief van Bayer een belangrijke stap vooruit in het streven naar meer transparantie”, verklaarde dr. Adrian Percy, hoofd Research and Development voor de Crop Science Divisie. “Door het delen van veiligheidsgegevens die vroeger alleen aan autoriteiten werden meegedeeld, hopen wij het publiek dichter bij onze wetenschappelijke gemeenschap te brengen op een manier die vertrouwen opbouwt en gestalte geeft aan ons streven naar nog meer transparantie.”

 

“Wij kijken uit naar de lancering van onze nieuwe website, die autoriteiten wereldwijd ook een alternatief instrument zal bezorgen om de documenten met betrekking tot onze registratieprocedures te verkrijgen, terwijl hiervoor vroeger telkens een informatieverzoek moest worden ingediend,” zei Percy. “Wij willen partijen zonder commerciële belangen –van een bezorgde burger tot een lid van de wetenschappelijke gemeenschap – op een snelle en makkelijk te begrijpen manier toegang geven tot veiligheidsgerelateerde informatie zodat zij hun mening kunnen baseren op wetenschappelijke gegevens.”

 

De nieuwe transparantiewebsite van Bayer zal regelmatig worden bijgewerkt. In de volgende fase, gepland voor begin 2018, zullen niet-commerciële gebruikers toegang kunnen vragen tot nog meer volledige, diepgaande onderzoeksrapporten in verband met veiligheid. Bovendien heeft Bayer plannen om zijn nieuwe website ook beschikbaar te stellen in andere talen, zoals het Duits.

 

Bayer: Science For A Better Life

Bayer is een wereldwijde onderneming met kerncompetenties in de Life Science-gebieden gezondheidszorg en landbouw. Zijn producten en diensten zijn ontworpen om het welzijn van de mens te verbeteren en de levenskwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd wil de Groep waarde creëren via innovatie, groei en een hoog winstpotentieel. Bayer staat voor duurzame ontwikkeling en het neemt zijn verantwoordelijkheden op als maatschappelijk en ethisch verantwoorde onderneming. In het boekjaar 2016 telde de Groep 99 600 medewerkers en bedroeg de omzet 34,9 miljard EUR. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,2 miljard EUR en de R&D-uitgaven 4,4 miljard EUR. Meer informatie vindt u op www.bayer.com.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

VOOR MEER INFORMATIE

Contactpersoon voor Nederland:

Jan Wisse, mobiel +31 6 22 66 9 888

Email: jan.wisse@bayer.com

 

 

Toekomstgerichte uitspraken

 

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten op basis van de huidige aannames en prognoses van het management van de Bayer Groep of een dochteronderneming. Als gevolg van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen er wezenlijke verschillen ontstaan tussen de feitelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Factoren zijn onder meer die welke zijn besproken in de openbare verslagen van Bayer die beschikbaar zijn op de Bayer website op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte uitspraken aan te passen of ze in overeenstemming te brengen met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.