Overzicht steun aan patiëntenorganisaties in 2015

Consumer Health

 

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)

 

Website organisatie: pdsb.nl

Doelstelling organisatie:

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

•             lotgenotencontact;

•             voorlichting aan patiënten, artsen en anderen;

•             stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS;

•             behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor PDS-klachten door middel van financiële ondersteuning van bijvoorbeeld patiëntenbijeenkomsten, zoals de PDS-info dag en regionale bijeenkomsten.

Bedrag: 4.000 Euro

 

Pharmaceuticals

 

Stichting PHA Nederland

 

Website organisatie: pha-nl.nl

Doelstelling organisatie:

De Stichting PHA helpt patiënten met het (leren) omgaan met PH en behartigt de belangen van patiënten met PH.

De doelstelling van PHA NL is het welzijn van lotgenoten te bevorderen door:

•             belangen behartigen van PH lotgenoten;

•             geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan PH lotgenoten;

•             organiseren van lotgenotencontacten;

•             genereren van nationale bekendheid van PH;

•             bevorderen van medisch/wetenschappelijk PH onderzoek;

•             werving van sponsorgelden;

•             samenwerking met andere PH organisaties in de wereld;

•             samenwerking met andere patiëntenverenigingen;

•             intermediair tussen PH lotgenoten en medici, farmacie en betrokken instanties;

•             definiëren van een (gezamenlijke) visie en strategie voor de toekomst.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor PH door middel van financiële ondersteuningen van o.a. patiëntenbijeenkomsten en lotgenotencontacten, zoals het 2-daagse event: "Heb hart voor longen" 

Bedrag: 10.000 Euro

 

Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten

 

Website organisatie:  nvhp.nl

Doelstelling organisatie:

De NVHP behartigt de belangen van haar leden als volgt:

•             Het waar nodig bepleiten van een optimale behandeling van mensen met hemofilie of een andere erfelijke stollingsafwijking. De NVHP woont hiertoe onder andere de vergaderingen van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB) bij en voert regelmatig overleg met binnen- en buitenlandse producenten van stollingsproducten. Ook is er overleg met de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Verpleegkundigen (NVHV).

•             Het geven van voorlichting over medische en erfelijkheidsvraagstukken, onder andere door de uitgifte van het tijdschrift ‘Faktor’ (verschijnt vier maal per jaar) en de publicatie van boeken, brochures en videobanden.

•             Het samenwerken met andere patiënten- en consumentenorganisaties.  

•             Het in internationaal verband bepleiten van de belangen van mensen met hemofilie via het lidmaatschap van de World Federation of Hemophilia (WFH).

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten met betrekking tot het vernieuwen van de website en de folderlijn van de vereniging alsmede het organiseren van bijeenkomsten zoals in 2015: “Project Bloedverwanten – fietsen naar Stavanger”.

Bedrag: 10.000 Euro

 

Maag Lever Darmstichting

 

Website organisatie: mlds.nl

Doelstelling organisatie:

MLDS is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen. De rol die de MLDS hierbij inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Om die missie te kunnen realiseren, werft de MLDS fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten met betrekking tot landelijke campagnes om aandacht te vragen voor het vervolg van het project "Het kleinste kamertje" en de "Opblaasbare darm".

Bedrag: 5.000 Euro

 

Diabetes vereniging

 

Website organisatie: dvn.nl

Doelstelling organisatie:

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven. Ieder mens is uniek en heeft een andere zorgbehoefte. Hier maakt DVN zich sterk voor. Onder het motto ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor "Bewustwording rondom oogcomplicaties die kunnen samenhangen met diabetes". Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verbeterd voor mensen met diabetes.

Bedrag: 13.000 Euro

 

Diabetes Care

 

Diabetes fonds

 

Website organisatie: diabetesfonds.nl

Doelstelling organisatie:

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt!

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor diabetes door middel van patiëntenbijeenkomsten zoals het diabetesconcert op zaterdag 7 november 2015 te Naarden. 

Bedrag: 500 Euro

 

Diabetes vereniging

 

Website organisatie: dvn.nl

Doelstelling organisatie:

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven. Ieder mens is uniek en heeft een andere zorgbehoefte. Hier maakt DVN zich sterk voor. Onder het motto ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor diabetes met betrekking tot het maatschappelijk partnership dat Bayer is aangegaan in 2015.  

Bedrag: 20.000 Euro