Overzicht steun aan patiëntenorganisaties in 2016

Consumer Health

 

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)

 

Website organisatie: pdsb.nl

Doelstelling organisatie:

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

•             lotgenotencontact;

•             voorlichting aan patiënten, artsen en anderen;

•             stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS;

•             behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor PDS-klachten door middel van financiële ondersteuning van bijvoorbeeld patiëntenbijeenkomsten, zoals de PDS-info dag en regionale bijeenkomsten.

Bedrag: 4.000 Euro

 

Pharmaceuticals

 

Stichting Oogfonds Nederland

 

Website organisatie: oogfonds.nl

Doelstelling organisatie:

Het Nederlandse Oogfonds maakt zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een oogaandoening of kans op een oogaandoening.

 

Hun droom is dat niemand onnodig blind of slechtziend wordt. Twee derde van de blindheid of slechtziendheid in Nederland is onnodig. Ook willen ze een beter perspectief voor blinden en slechtzienden door volwaardige participatie en integratie in de samenleving te bewerkstelligen.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor "Bewustwording rondom oogcomplicaties". Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verbeterd voor blinden en slechtzienden.

Bedrag: 15.350 Euro

 

Prostaatkanker Stichting

 

Website organisatie: prostaatkankerstichting.nl

Doelstelling organisatie:

ProstaatKankerStichting.nl is een organisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten met betrekking tot het organiseren van bijeenkomsten in 2016 met als onderwerp de laatste ontwikkelingen in diagnose en behandelingsmogelijkheden bij vergevorderde prostaatkanker.

Bedrag: 9.000 Euro

 

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

 

Website organisatie: spks.nl

Doelstelling organisatie:

De SPKS biedt een netwerkorganisatie voor kankerpatiënten, hun partners en voor hun naaste omgeving. Zij brengt deze met elkaar in contact en behartigt hun belangen. Daarnaast geeft SPKS voorlichting en bevordert zij wetenschappelijk onderzoek.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor kanker door middel van financiële ondersteuning van de vernieuwing van de SPKS website.

Bedrag: 2.120 Euro

 

Diabetes vereniging

 

Website organisatie: dvn.nl

Doelstelling organisatie:

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven. Ieder mens is uniek en heeft een andere zorgbehoefte. Hier maakt DVN zich sterk voor. Onder het motto ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor het diabetes problematiek met betrekking tot het maatschappelijk partnership die Bayer is aangegaan in 2016.  

Bedrag: 13.000 Euro

 

Maag Lever Darmstichting

 

Website organisatie: mlds.nl

Doelstelling organisatie:

MLDS is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen. De rol die de MLDS hierbij inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Om die missie te kunnen realiseren, werft de MLDS fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten zoals het project “keuzehulp dikke darm” met betrekking tot landelijke campagnes om aandacht te vragen voor maag-, darm-, en leverproblemen

Bedrag: 17.500 Euro

 

Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten

 

Website organisatie:  nvhp.nl

Doelstelling organisatie:

Om als NVHP snel en consistent te kunnen reageren op ontwikkelingen in de (hemofilie)zorg moeten we weten wat onze doelen en uitgangspunten zijn. Deze notitie wil de onderbouwing van eigen beleid zijn én de basis voor stellingname in actuele discussies. In die actualiteit speelt de betaalbaarheid van zorg een grote rol. Juist die betaalbaarheid speelt specifiek voor ernstige hemofilie A of B-patiënten. Veel van de uitgangspunten gaan evenzeer over mensen met de milde of matige vorm of over andere (zeer zeldzame) stollingsstoornissen.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten met betrekking tot het vernieuwen van de website van de NVHP

Bedrag: 15.000 Euro

 

Trombosestichting Nederland

 

Website organisatie: trombosestichting.nl

Doelstelling organisatie:

Het doel van de Trombosestichting is het bevorderen van (medisch) wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose, het geven van voorlichting - in het bijzonder aan diegenen die met trombose in aanraking komen - en het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose om de kenniswerving bij jonge onderzoekers te stimuleren. De stichting probeert ook het wetenschappelijk onderzoek naar trombose te bevorderen door ieder jaar subsidies te verlenen aan onderzoekers op dit gebied.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor trombose door middel van financiële ondersteuning van bijvoorbeeld de bekendheidscampagne van de Trombosestichting omtrent trombose.

Bedrag: 25.750 Euro