Pharmaceuticals

De divisie Pharmaceuticals legt zich toe op geneesmiddelen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn.

Pharmaceuticals ontwikkelt, maakt en verkoopt onder andere anticonceptiva, geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten en ter preventie en behandeling van trombo-embolieën, alsmede therapieën voor verschillende vormen van pulmonale hypertensie. Het productportfolio omvat verder geneesmiddelen ter behandeling van multiple sclerose, hemofilie A,visusverslechtering ten gevolge van netvliesaandoeningen en kankertherapieën om tumoren te bestrijden.

Tot de divisie behoort ook de businessunit Radiologie die diagnostische beeldvormingsapparatuur en de bijbehorende contraststoffen op de markt brengt.

www.pharma.bayer.nl

Onze therapeutische gebieden:

Cardiovasculaire aandoeningen

Cardiovasculaire aandoeningen kunnen zelfs jonge en actieve mensen treffen. De wetenschappers van Bayer werken intensief aan doeltreffende therapieën en medicijnen. Cardiovasculaire aandoeningen omvatten onder meer hoge bloeddruk, hartfalen, hartinfarct, beroerte, en pulmonale hypertensie. Het is belangrijk om de risicofactoren te beperken en de diagnose op een zo vroeg mogelijke leeftijd te stellen, en tegelijkertijd de hartkwaal of bloedvatafwijking doeltreffend te behandelen.

Eén doel – meerdere werkwijzen

De cardiovasculaire research bij Bayer is vooral gericht op de ontwikkeling van nieuwe manieren om een aantal hartaandoeningen te behandelen. Daarnaast doet Bayer intensief onderzoek naar trombose.

Er zijn veel redenen waarom zich bloedstolsels vormen, maar wat de reden ook is, het leven van de persoon in kwestie is altijd in gevaar. Bayer heeft een product ontwikkeld dat het risico op stolselvorming vermindert en dat gebruikt kan worden voor de behandeling van reeds aanwezige bloedstolsels. Trombose is de vorming van een bloedstolsel in een ader of slagader. Trombose kan leiden tot tal van cardiovasculaire aandoeningen en die behoren nog altijd tot de belangrijkste doodsoorzaken.

Veneuze trombose leidt tot longembolie

Een longembolie ontstaat wanneer zich in een diepe ader een bloedstolsel vormt. Als zo'n bloedstolsel volledig of gedeeltelijk loskomt en in de bloedbaan terechtkomt, kan die door het hart naar de longen getransporteerd worden. Wanneer een bloedvat verstopt raakt, kan een longembolie ontstaan.

Arteriële trombose leidt tot beroerte

Arteriële trombose komt voor wanneer de toevoer van zuurstofrijk bloed naar een orgaan wordt onderbroken door een bloedstolsel in de slagaders. Als dat zich voordoet in een bloedvat dat bloed naar de hersenen voert, kan de patiënt een beroerte krijgen, met mogelijk ernstige beperkingen of de dood tot gevolg. Als dat zich voordoet in een kransslagader, kan dat leiden tot acuut coronair syndroom (ACS).

Behandeling noodzakelijk

Veneuze en arteriële trombo-embolieën zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte. Ze moeten preventief of – in geval van een acuut risico – onmiddellijk worden behandeld om de kans op ernstige of fatale complicaties te vermijden.

Kanker

Volgens het kankerrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven wereldwijd dagelijks zo'n 20.000 mensen aan kanker. Bayer heeft zich als doel gesteld om nieuwe actieve stoffen te ontwikkelen om deze complexe ziekte te behandelen. Hoewel er best al veel vooruitgang is geboekt in de behandeling van kanker, is de ziekte nog altijd verre van uitgeroeid. Daarom blijven we zoeken naar geneesmiddelen die de overlevingskansen kunnen verhogen en de levenskwaliteit verbeteren. De oncologische researchafdeling van Bayer werkt aan gerichte therapieën voor uiteenlopende vormen van kanker, waaronder darm-, lever- en prostaatkanker, maar ook lymfoom en mesothelioom, en een specifiek type van tumoren dat voorkomt in het maag-darmkanaal. Wanneer een tumor in een vroeg stadium wordt opgespoord, is de kans groot dat die met succes kan worden verwijderd. Bayer brengt contrastvloeistoffen op de markt die gebruikt worden bij MRI (beeldvorming door magnetische resonantie) om tumoren op te sporen. Die methode is heel betrouwbaar bij het detecteren van onder meer levertumoren.

 

Nieuwe methoden zoeken

Heel wat tumoren moeten nieuwe bloedvaten aanmaken om te kunnen groeien. Multi-kinaseremmers zijn geneesmiddelen die bepaalde signaalwegen die een rol spelen in de groei van de tumor en het aanmaken van nieuwe bloedvaten blokkeren en zo de ontwikkeling of groei van kankercellen tegenhouden.

 

Botmetastasen

Prostaatkankerpatiënten hebben vaak te kampen met botmetastasen. Dat zijn bijzonder pijnlijke gezwellen die zich aan botten hebben vastgehecht. Ze kunnen breuken veroorzaken en in sommige gevallen levensbedreigend zijn.

Oogaandoeningen

Voor veel mensen zijn hun ogen hun belangrijkste zintuigen. Ze bezorgen ons een beeld van de wereld om ons heen. Bayer werkt aan behandelingen voor oogziektes en aan manieren om ook bij ouderen het zicht te behouden. Aandoeningen achteraan het oog verminderen gezichtsscherpte, contrast en kleurwaarneming. Bayer onderzoekt en ontwikkelt geneesmiddelen om deze ziektes te behandelen. Zo is er leeftijdsgerelateerde maculaire degeneratie (wAMD). Bij deze aandoening groeien abnormale bloedvaten in het macula, het deel van het netvlies waar ons zicht het scherpst is. Onbehandeld kan leeftijdsgerelateerde maculaire degeneratie blindheid veroorzaken. Nieuwe actieve ingrediënten voorkomen selectief de abnormale groei van bloedvaten in de macula.

 

 

Mensen met diabetes hebben geen optimaal bloedsuikergehalte. Dat kan schade veroorzaken aan de bloedvaten van het netvlies. Als vanuit die bloedvaten vloeistof in het macula lekt, kan dit leiden tot diabetisch maculair oedeem (DME). Aangenomen wordt dat DME ontstaat bij ongeveer 30 procent van de mensen die 20 jaar of meer lijden aan diabetes. Wereldwijd bedraagt het aantal DME-patiënten, dat in aanmerking komt voor deze nieuwe behandeling, zo’n 3 à 4 procent van alle diabetici. De ziekte is ook te behandelen met actieve ingrediënten die selectief de abnormale groei kunnen verhinderen van bloedvaten in het macula-gebied.

Vrouwengezondheid

Bayer zet zich al meer dan 50 jaar in voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen. Vandaag leggen we ons vooral toe op anticonceptie en gynaecologische therapieën.

Bayer is een van de marktleiders op het gebied van hormonale anticonceptie voor vrouwen. Sinds vrouwen bewust kunnen kiezen of en wanneer ze kinderen willen, vervullen ze een prominentere rol in de maatschappij. De uitdaging bestaat erin voorbehoedsmiddelen te ontwikkelen voor de verschillende situaties waarin vrouwen zich kunnen bevinden, en die vervolgens beschikbaar te maken voor alle vrouwen. Afhankelijk van hun individuele behoeften kunnen vrouwen bij Bayer terecht voor kortetermijn en langetermijn-anticonceptiemiddelen. De ‘pil’, een oraal anticonceptiemiddel, helpt vrouwen al meer dan 50 jaar bij hun gezinsplanning. Voor vrouwen die liever niet elke dag een voorbehoedsmiddel gebruiken, heeft Bayer intra-uteriene anticonceptiesystemen die hen tot vijf jaar lang beschermen.

De markt van de voorbehoedsmiddelen is niet het enige terrein waarop Bayer actief is. We bieden ook producten aan om de symptomen van de overgang te verlichten. Daarnaast ontwikkelt Bayer nieuwe gynaecologische therapieën voor aandoeningen waarvoor de geneeskundige nog geen oplossing heeft gevonden, zoals uterusmyomen en endometriose. Endometriose is een ziekte waarbij weefsel dat vergelijkbaar is met het slijmvliesweefsel dat normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleedt (endometrium), ook buiten de baarmoeder voorkomt.

Bayer heeft zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als vooraanstaande leverancier van hormonale anticonceptiemiddelen altijd heel serieus genomen. Al 50 jaar ondersteunt Bayer in meer dan 130 landen programma's voor gezinsplanning met als doel vrouwen van over de hele wereld toegang te geven tot moderne anticonceptiva, ongeacht hun inkomen. In de jaren 1960 was Bayer een van de eerste bedrijven die op dat gebied actie ondernam. Naar schatting hebben meer dan 200 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden geen toegang tot betrouwbare en moderne anticonceptiemiddelen. Daarom wordt deze gigantische maatschappelijke uitdaging aangepakt door een brede alliantie van overheidsinstanties, ngo's (niet-gouvernementele organisaties) en bedrijven die een groot aantal projecten heeft lopen. Zo hebben Bayer en USAID (United States Agency for International Development) in 2009 samen het Contraceptive Security Initiative (CSI) opgericht.

Gezondheid van mannen

Een bevredigend seksleven is onmisbaar voor de meeste functionerende partnerschappen. Het is dus des te problematischer wanneer geslachtsgemeenschap niet langer beide partners bevredigt: als deze niet lang genoeg duurt – of helemaal niet meer optreedt – vanwege erectieproblemen.
Testosteron is het mannelijke geslachtshormoon dat wordt gevormd in de zaadballen. Het heeft belangrijke functies in de verschillende fasen van het leven. Bij ongeboren baby's zorgt het voor de ontwikkeling van de mannelijke geslachtsorganen. In de puberteit is het verantwoordelijk voor virilisatie (vermannelijking).

Andere gebieden van behandeling

In 1838 beschreef de Engelse arts Robert Carswell de effecten van een mysterieuze ziekte waarbij vele (multipele) harde (sclerotische) littekens op de hersenen en het ruggenmerg achterbleven. Deze veranderingen gaven de ziekte haar naam: multipele sclerose (MS).
Diabetes is een metabole ziekte waarbij de alvleesklier te weinig insuline, of helemaal geen insuline produceert. Het lichaam heeft echter insuline nodig, anders kan de energie die wordt geleverd door de suiker (glucose) in voedsel niet uit de bloedstroom worden opgenomen en worden gebruikt.
We worden omringd door miljarden bacteriën. Vele ervan leven in feite op onze huid of in ons maagdarmkanaal. Ze hebben echter niets te zoeken in het ademhalingsstelsel, bv. in de longen. Dus wanneer onze natuurlijke barrières (bijvoorbeeld de huid) mankementen vertonen, kunnen zelfs de nuttigste bacteriën een dodelijke bedreiging worden.