Pharmaceuticals

De divisie Pharmaceuticals legt zich toe op geneesmiddelen die enkel op voorschrift verkrijgbaar zijn.

Pharmaceuticals ontwikkelt, maakt en verkoopt onder andere anticonceptiva, geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten en ter preventie en behandeling van trombo-embolieën, alsmede therapieën voor verschillende vormen van pulmonale hypertensie. Het productportfolio omvat verder geneesmiddelen ter behandeling van multiple sclerose, hemofilie A,visusverslechtering ten gevolge van netvliesaandoeningen en kankertherapieën om tumoren te bestrijden.

Tot de divisie behoort ook de businessunit Radiologie die diagnostische beeldvormingsapparatuur en de bijbehorende contraststoffen op de markt brengt.

www.pharma.bayer.nl