Bayer ForwardFarming

Dialoog over duurzame landbouw

Bayer ForwardFarming is een kennisplatform rond duurzame landbouwpraktijken, bedoeld om de dialoog tussen ons bedrijf, landbouwers en andere belangengroepen te versterken.

In de balans tussen voldoende en gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking speelt duurzame landbouw een sleutelrol. De combinatie van hoogwaardige zaden, op een juiste manier toegepaste chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, beslissingsondersteunende systemen én samenwerking is de basis voor duurzame landbouw. Onze bijdrage hieraan is het ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen om de oogst te beschermen, de opbrengsten te verhogen, een goede kwaliteit garanderen en de gezondheid van mens en milieu te beschermen.

 

Jasper Roubos

Het concept ForwardFarming is opgericht om innovatieve oplossingen voor een duurzamere landbouw te demonsteren. We streven ernaar om de uitwisseling van landbouwkundige know-how te verhogen, verbeteringen in de duurzame landbouw te tonen en de communicatie tussen de akkerbouwers en stakeholders te vergemakkelijken. Dit doen we op Forward Farm Het Groene Hart in Abbenes. Hier delen we onze kennis met stakeholders als akkerbouwers, agronomen, politici, overheidsambtenaren, mensen uit de voedselketen en consumenten.