Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek in het teken van voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking

De groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel voorzien, is een van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat. In 2050 zullen er meer dan 9 miljard mensen rondlopen op onze planeet. Door toenemende verstedelijking, hogere zoutgehaltes en bodemerosie wordt de beschikbare landbouwgrond steeds schaarser. Bovendien hebben extreme weersomstandigheden, zoals droogte en overstromingen, een impact op zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de oogst. Bayer is het derde grootste bedrijf ter wereld dat innovatieve producten voor de landbouw op de markt brengt en wil bijdragen aan productiviteit in de agrarische economie.

Enkele van onze grootste prioriteiten op het vlak van onderzoek:

Hogere opbrengst

Stress treft niet alleen mensen, maar ook planten. De klimaatverandering bezorgt ze nog extra stress omdat ze steeds weer droogte, overstromingen en temperatuurschommelingen moeten doorstaan.

We kunnen deze beproevingen niet zomaar uit de wereld helpen, hoe graag we dit ook zouden willen. De eerste stap die we moeten zetten, is planten weerbaarder maken zodat ze zelfs in moeilijke omstandigheden een hoge opbrengst opleveren. Onze wetenschappers proberen bijvoorbeeld de geheimen te ontrafelen van de genen die belangrijk zijn voor stresstolerantie bij planten.

Ook nieuwe hybriderassen kunnen de opbrengst vergroten. Zo zijn we er al in geslaagd om voorkoolzaad en rijst de opbrengst met 30 % te verhogen ten opzichte van open bestoven planten.

Verbeterde eigenschappen

Kunnen we een tomaat nog lekkerder maken of een katoenvezel sterker? Kan rijst gezonder worden of een meloen gemakkelijker te eten? Het antwoord op al deze vragen is ja. Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele eigenschappen die wij in gewassen kunnen verbeteren.

We brengen elk jaar 70 nieuwe groentezaadvariëteiten op de markt. Elke nieuwe variëteit biedt de landbouwer minstens één nieuwe eigenschap die gegarandeerd bij de klant in de smaak valt.

Koolzaadolie is een ander voorbeeld van continue verbetering. Hiermee proberen we de ongezonde transvetten, die tijdens de verwerking ontstaan, te reduceren.

Landbouwers gebruiken herbiciden om onkruid te bestrijden. Maar hoe kunnen ze dan vermijden dat ze ook niet hun gewassen vernietigen? Wij maken hun gewassen sterk genoeg zodat ze bestand zijn tegen onkruidverdelgers en ze deze zelfs kunnen afbreken dankzij bepaalde stoffen, de zogenaamde beschermstoffen, die wetenschappers al 30 jaar gebruiken in andere toepassingen of technologieën van genetische manipulatie waarmee gewassen resistent gemaakt worden tegen herbiciden.

Maar rust kennen we niet en we zijn nog een stap verder gegaan door resistentie tegen herbiciden te combineren met rupsenbestrijding in onze TwinLink™-technologie die in 2012 in de Verenigde Staten toegelaten werd. Op deze manier helpen we planten zichzelf te beschermen via weerstand tegen specifieke plagen die hun overleving bedreigen.

Finetuning van producten

Elk product is maar een stap op een lange weg. Er duiken steeds nieuwe wegen op. Omdat resistentie tegen een behandeling snel optreedt, is er steeds de druk om stoffen te vinden die dit kunnen verhinderen. De grootste doorbraken zijn er gekomen toen we de eigen processen van de natuur hebben aangewend, zoals met Movento™, waarvan de werkzame stof zich via de sapstroom doorheen het hele gewas verdeelt. Waar het ongedierte ook zit en waar het zich ook voedt, het krijgt geen kans meer.

Een ander groot verhaal uit onze laboratoria is dat van Alion™, een middel voor onkruidverdelging tussen meerjarige gewassen zoals citrusvruchten, noten, druiven, pit- en steenvruchten. Of dat van Luna™, een fungicide dat tal van schimmelziekten op akkers bestrijdt en rottingsprocessen tijdens opslag voorkomt.

Nog een ander domein om te volgen: biologische oplossingen voor ziekten en plagen vinden en zo bijdragen aan duurzame landbouw. Hiertoe behoren onze productielijnen Votivo™ voor zaadbehandeling en ook Natria™, een spray met een natuurlijke werkzame stof afkomstig van de neemboom voor de bestrijding van zuigende en vretende insecten.