28 november 2018

Reactie Bayer op berichtgeving over Essure®

Ook bij het gebruik van de anticonceptiemethode Essure® is de gezondheid van patiënten altijd Bayers hoogste prioriteit.

 

We willen vrouwen die momenteel Essure® hebben, geruststellen dat het gunstige baten-risicoprofiel ongewijzigd blijft. Recente onafhankelijke expertbeoordelingen van Essure®, uitgevoerd door gezondheidsautoriteiten, veiligheidsbeoordelingsinstanties en medische organisaties, hebben de veiligheid van Essure® in detail bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat de voordelen van Essure® opwegen tegen de risico's. Het medische hulpmiddel heeft een gunstige balans tussen werkzaamheid en risico’s, die ook wordt bevestigd door RIVM onderzoek en de IGJ. 

 

Zoals bij elk medisch hulpmiddel, kunnen vrouwen die Essure® hebben, mogelijke bijwerkingen ervaren. Patiëntenbegeleiding en training van artsen zijn belangrijke stappen geweest voor het veilige en juiste gebruik van Essure®. Bayer heeft zich maximaal ingezet om artsen te begeleiden met de hulpmiddelen die zij nodig hebben om vrouwen op adequate wijze te adviseren wanneer zij Essure® overwegen.

 

Wij hechten aan zorgvuldigheid en transparantie en verzamelen en analyseren doorlopend alle gegevens over ongewenste voorvallen die worden ontvangen en werken bij het bewaken van het veiligheidsprofiel van Essure® nauw samen met gezondheidsinstanties over de hele wereld.

 

Daarnaast onderschrijven wij het belang van het centraal registreren van bijwerkingen, incidenten of calamiteiten bij implantaten en de wettelijke verplichting voor artsen om dergelijke meldingen te rapporteren.

 

We blijven achter de veiligheid van het product staan. Bayer en onafhankelijke medische onderzoekers hebben voor en na goedkeuring de anticonceptiemethode Essure grondig bestudeerd.  Dat gebeurde in klinische- en andere onderzoeken. Daarbij zijn de afgelopen twintig jaar meer dan 200.000 vrouwen betrokken geweest. De uitgebreide hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat uit de onderzoeken voortkwam, bevestigt dat Essure een veilige en effectieve optie is voor vrouwen die permanente anticonceptie zoeken.

 

Bayer zal vrouwen met Essure® en hun zorgverleners blijven ondersteunen en adviseert vrouwen die vragen hebben of medisch advies nodig hebben, eerst met een arts / gynaecoloog te spreken.