11 april 2018

Vernieuwers op het gebied van dierwelzijn gezocht

Bayer en World Farmers’ Organisation lanceren samen het wereldwijde Care4Cattle fonds ter bevordering van dierenwelzijn

Leverkusen, Duitsland, 11 april 2018 – Elke dag tonen veehouders over de hele wereld hun opmerkelijke inzet voor het welzijn en de gezondheid van hun dieren. Ter ondersteuning van hun toewijding heeft Bayer samen met de World Farmers' Organisation (WFO) een wereldwijd Care4Cattle-initiatief van € 30.000 gelanceerd om innovatief denken te erkennen in het bevorderen van dierenwelzijn.

 

Dierenwelzijn is synoniem aan welvaart. Het heeft betrekking op zowel de fysieke gezondheid als het mentale welzijn van het dier. Verbeteringen in dierenwelzijn vormen een continu proces en vereisen samenwerking en betrokkenheid. Het Care4Cattle-initiatief biedt ondersteunende beurzen aan rundveedierenartsen, veehouders en wetenschappers die werken op bedrijfsniveau aan de verbetering van het welzijn van melk- en vleesvee op innovatieve en praktijkgerichte manieren.

 

Dirk Ehle, Hoofd van de afdeling Diergezondheid bij Bayer,: "Care4Cattle is onze nieuwe bijdrage aan de bevordering van dierenwelzijn en we zijn verheugd om samen te werken met de World Farmers' Organisation. Via Care4Cattle kunnen we de inspanningen van veehouders ondersteunen ter bevordering van dierenwelzijn, aanmoediging van innovatiever denken  en realisering van geweldige ideeën in het voordeel van de dieren. Zorgen voor het welzijn van dieren is wat we moeten doen."

 

 

Theo De Jager, voorzitter van de World Farmers' Organisation: "Dierenwelzijn groeit wereldwijd steeds meer. Effectieve implementatie van duurzame dierenwelzijnsnormen vereist constante innovatie, evenals een sterk partnerschap tussen veehouders, industrie, alle niveaus van de overheid en de gemeenschap. Om deze redenen zijn we verheugd om samen met Bayer aan dit project te kunnen werken. Verbetering van het welzijn van runderen op bedrijfsniveau komt ten goede aan de dieren, en dit komt uiteindelijk ook ten goede aan de veehouders.”

 

Over Care4Cattle

Het Care4Cattle-initiatief biedt veehouders de financiële hulp om het welzijn van melk- en vleesvee op het bedrijf verder te bevorderen. Bayer biedt een totale financiering van € 30.000 die zal worden toegekend ter ondersteuning van projecten die zijn geselecteerd door een jury bestaande uit onafhankelijke dierenwelzijnsexperts, naast vertegenwoordigers van de World Farmers' Organisation en Bayer.

 

Veehouders en medewerkers, praktiserende dierenartsen die nauw met veehouders samenwerken om vooruitgang op het gebied van welzijn te realiseren, evenals onderzoekers en studenten in diergeneeskunde of dierenwetenschappen worden uitgenodigd deel te nemen aan het Care4Cattle initiatief. De projecten moeten op innovatieve, op de praktijk gerichte manieren aantonen hoe het welzijn van runderen op bedrijfsniveau verbeterd kan worden. Deadline voor inzendingen is 25 juni 2018.

 

Sponsoring onder het Care4Cattle-initiatief is uitsluitend gericht op het bevorderen van dierenwelzijn en heeft geen enkele band met het gebruik, het voorschrijven of de levering van Bayer-producten.

 

Ga naar http://go.bayer.com/Care4Cattle voor meer informatie over Care4Cattle en om deel te nemen.

 

Over World Farmers’ Organisation (WFO)

WFO, de World Farmers’ Organisation, is een internationale organisatie van landbouwers voor landbouwers, die alle nationale producentenorganisaties en landbouwerscoöperatieve organisaties bij elkaar wil brengen met als doel beleid te ontwikkelen dat landbouwerszaken ondersteunt in ontwikkelde en ontwikkelingslanden over de hele wereld.

 

Over Bayer

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens van dienst zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2017 telde Bayer ongeveer 99.800 medewerkers en bedroeg de omzet 35 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,4 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,5 miljard euro. Voor meer informatie, zie www.bayer.nl.

 

Contact internationaal:

Janice Chow, Tel. +49 2173 38 5649 

Email: janice.chow@bayer.com

 

 

Contact Nederland:

Hélène de Kruijs, Tel. +31 297 280 426

Email: helenede.kruijs@bayer.com

 

 

 

Noot voor de redactie:

Hoe deelnemen?

Projecten worden online ingediend op: http://go.bayer.com/Care4Cattle

Ingediende subsidieaanvragen moeten het volgende omvatten:
• Een ingevuld indieningsformulier
Inzendingen worden aanvaard tot 25 juni 2018
• Een projectvoorstel
Dit moet duidelijke doelstellingen voor het project en logistieke details omvatten, inclusief het voorgestelde gebruik van de subsidie, of mijlpalen / resultaten van een reeds opgestart project
• Een motivatiebrief
Leg uit waarom u vindt dat het project in aanmerking komt voor subsidie

 

Inzendingen zullen worden beoordeeld door een panel van onafhankelijke dierenwelzijnsexperts uit de academische wereld en de publieke sector, naast vertegenwoordigers van de World Farmers' Organisation en Bayer, op basis van hun:

• Innovatieve aanpak
• Effect op het welzijn van rundvee
• Toegevoegde waarde voor landbouwactiviteiten
• Relevantie en haalbaarheid in de praktijk
• Economische haalbaarheid

 

Forward-looking Statements
Dit bericht bevat mogelijk toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op huidige aannames en voorspellingen van het management van Bayer. Verschillende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot materiële verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Deze factoren omvatten die besproken in Bayer's openbare rapporten die beschikbaar zijn op de website van Bayer op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om ze te conformeren aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.