03 september 2019

Bayer kondigt een vijfjarig partnerschap aan met het Humanitaire Hulpprogramma van de World Federation of Hemophilia

  • De donatie van stollingsfactor VIII-behandelingen zal maar liefst 5000 mensen met hemofilie A helpen in landen met onvoldoende toegang tot zorg
  • Het partnerschap omvat een schenking van 50 miljoen internationale eenheden in 2019
  • Het programma biedt training, voorlichting en levering aan professionele zorgverleners in meer dan 60 landen

Berlijn, 3 september 2019 –Bayer heeft een samenwerking van vijf jaar met het Humanitaire Hulpprogramma van de World Federation of Hemophilia (WFH) aangekondigd. Het programma biedt behandelingen aan patiënten in meer dan 60 landen waar de toegang tot zorg beperkt is. In 2019 zal Bayer 50 miljoen internationale eenheden van Bayers volledige portfolio van recombinant stollingsfactor VIII (rFVIII)-producten schenken.

 

“75 % van de mensen met bloedingsstoornissen in ontwikkelingslanden hebben geen toegang tot een adequate behandeling. Dit kan fatale gevolgen hebben. Het Humanitaire Hulpprogramma van de World Federation of Hemophilia helpt deze dringende uitdaging op het gebied van de volksgezondheid aan te gaan. Deze inspanningen kunnen alleen mogelijk zijn met steun van bedrijven als Bayer”, aldus Alain Weill, voorzitter van de WFH. “De bijdrage van Bayer aan het programma zal een aanzienlijk verschil maken voor bijna 5000 mensen die met hemofilie A leven. De aankondiging van vandaag is een voorbeeld van hoe we dankzij partnerschappen patiënten in nood toegang kunnen blijven geven tot behandelingen, ongeacht waar ze wonen.”

 

“We werken al tientallen jaren samen met de hemofiliepatiëntengroep. We weten dan ook wat de veranderende behoeften van deze patiënten zijn”, aldus Dr. Michael Devoy, Head of Medical Affairs & Pharmacovigilance van de divisie Pharmaceuticals van Bayer AG en Chief Medical Officer van Bayer. “De WFH is leider bij het vervullen van de wereldwijde behandelbehoefte van hemofiliepatiënten en we zijn er trots op dit initiatief te steunen. Hopelijk zal dit een significant verschil maken voor degenen die de meeste hulp nodig hebben.”

 

Bayer wordt een van de belangrijkste sponsors van het Humanitaire Hulpprogramma van de WFH in 2019. Ook draagt Bayer bij aan de opleiding en voorlichting van professionele zorgverleners om behandelingen voor acute bloedingen, profylaxe, operaties en inductie van immuuntolerantie nauwkeurig en veilig toe te dienen. De onderneming zorgt ervoor dat de lokale gemeenschappen blijvend profiteren van het programma.

 

Over de World Federation of Hemophilia

De World Federation of Hemophilia (WFH), een internationale non-profitorganisatie, zet zich al meer dan 50 jaar in voor de levenskwaliteit van mensen met hemofilie en andere erfelijke bloedingsstoornissen. De in 1963 opgerichte WFH is een wereldwijd netwerk van patiëntenorganisaties in 140 landen en is officieel erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie.

 

Meer informatie over de WFH vindt u online op www.wfh.org

 

Over het Humanitaire Hulpprogramma van de WFH

In veel ontwikkelingslanden zijn donaties vaak de enige bron van behandelingsproducten voor patiënten met hemofilie en andere bloedingsstoornissen. De WFH en WFH USA lopen voorop in de inspanningen om dit gebrek aan toegang in ontwikkelingslanden te veranderen door iedereen consistente en voorspelbare toegang tot behandeling te bieden. Ze doen dit door de donatie en distributie van hemofiliebehandelingsproducten te faciliteren. Het programma biedt ook een reeks geïntegreerde opleidingsprogramma’s voor zorgontwikkeling om te verzekeren dat de lokale infrastructuur en medische expertise beschikbaar zijn om gedoneerde producten te optimaliseren en juist te gebruiken.

 

Over Bayer

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en voeding. Bayer beoogt producten en diensten te ontwikkelen die ten goede te komen aan de mens, door het ondersteunen van inspanningen die erop gericht zijn de grootste uitdagingen van een groeiende en vergrijzende wereldbevolking te overwinnen. Daarnaast wil de Bayer Groep ook haar verdiencapaciteit vergroten door middel van innovatie en groei. Bayer legt zich toe op de principes van duurzame ontwikkeling, en het merk Bayer staat overal ter wereld voor vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit. In het belastingjaar 2018 telde de Bayer Groep ongeveer 117.000 werknemers en had de Groep een omzet van 39,6 miljard euro. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,6 miljard euro, de uitgaven voor R&D 5,2 miljard euro.

 

PP-UN-HEM-NL-0001-1

Contact:

Hélène de Kruijs, 0622463921

Email: helenede.kruijs@bayer.com

 

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.