27 augustus 2019

Bayer neemt BlueRock Therapeutics over om leidende positie op het gebied van celtherapie op te bouwen

Bayer AG en BlueRock Therapeutics hebben onlangs aangekondigd een akkoord te hebben bereikt over de volledige overname van BlueRock Therapeutics door Bayer. BlueRock Therapeutics is een in de VS gevestigd particulier biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van celtherapieën met gemanipuleerde cellen op het gebied van de neurologie, cardiologie en immunologie, door middel van een propriëtair geïnduceerd pluripotent stamcelplatform (iPSC-platform).

 

Volgend op een joint venture met Versant Ventures in 2016 waaruit BlueRock Therapeutics voortkwam, verwerft Bayer nu het resterende belang voor circa 240 miljoen dollar in contanten te voldoen bij het sluiten van de transactie, en nog eens 360 miljoen dollar bij het behalen van vooraf vastgestelde ontwikkelingsmijlpalen. Gezien het belang van 40,8 procent dat Bayer momenteel in handen heeft, komt de investering overeen met een totale bedrijfswaarde van BlueRock Therapeutics van ongeveer 1 miljard dollar. Naar verwachting zal de transactie tijdens het derde kwartaal van 2019 worden gesloten.

 

“Deze overname is een belangrijke mijlpaal op weg naar een leidende positie op het gebied van celtherapie,” aldus Stefan Oelrich, lid van de raad van bestuur van Bayer AG en voorzitter van de divisie Pharmaceuticals. “Overeenkomstig onze strategie om meer te investeren in technologieën met een baanbrekend innovatiepotentieel hebben we besloten onze pijpline voor celtherapie op te bouwen op basis van het toonaangevende iPSC-platform van BlueRock Therapeutics. Uiteindelijk bundelen we onze krachten om nieuwe behandelopties te ontwikkelen voor tot op heden onbeantwoorde medische behoeften.”

“We zijn heel opgewonden dat we deel gaan uitmaken van Bayer, een organisatie van wereldklasse,” zegt Emile Nuwaysir, Ph.D., Chief Executive Officer van BlueRock Therapeutics. “Dankzij toonaangevende R&D, procesontwikkeling en productiecapaciteit hebben we bij BlueRock Therapeutics een eersteklas celtherapieplatform opgebouwd. Met de kennis en de ondersteuning van Bayer zullen we de ontdekking, ontwikkeling en vercommercialisering van revolutionaire nieuwe celtherapieën voor patiënten met ziekten die eerder als onbehandelbaar beschouwd werden, nog beter gestalte kunnen geven.”

 

De convergentie van celbiologie en engineering heeft een belangrijke nieuwe behandelmodaliteit voor patiënten mogelijk gemaakt, waarbij significant klinisch voordeel is aangetoond voor ziekten die eerder onbehandelbaar geacht werden. Met name bij degeneratieve ziekten waarbij celverlies optreedt en het zelfherstellend vermogen van cellen laag is, zoals hartspierverlies of degeneratieve neurologische aandoeningen, biedt regeneratieve celtherapie ongekende mogelijkheden om patiënten een voordeel te bieden.

 

De portfolio met celtherapieën van BlueRock Therapeutics is momenteel toegespitst op neurologie, cardiologie en immunologie, en naar verwachting zal tegen eind 2019 een leidend programma voor de ziekte van Parkinson in de kliniek worden geïntroduceerd. Van alle neurodegeneratieve aandoeningen is de ziekte van Parkinson wat betreft prevalentie, invaliditeit en mortaliteit de snelst groeiende. Het primaire en meest invaliderende symptoom van de ziekte van Parkinson is een progressief verlies van motorische controle. Stamceltherapie zou de menselijke hersenen kunnen re-innerveren en degeneratieve ziekte kunnen omkeren en mogelijk bij meer dan zeven miljoen patiënten die wereldwijd aan de ziekte van Parkinson lijden motorische functies kunnen herstellen.

 

In 2016 richtten Bayer en oprichtend investeerder Versant Ventures met een serie A-financiering van 225 miljoen dollar BlueRock Therapeutics op als onderdeel van Leaps by Bayer. Leaps is een aanvulling op de R&D-benadering van de Bayer-divisies en is gericht op de vorming van nieuwe bedrijven en de investering in jonge technologieën met een baanbrekend potentieel waarmee enkele van de grootste hedendaagse gezondheidsrisico’s mogelijk kunnen worden voorkomen of genezen.

 

“Deze transactie is niet alleen het fundamentvoor een celtherapieportfolio op basis van iPSC maar ook een manifestatie van een succesvolle innovatiestrategie van ons Leaps-onderdeel om biotechnologische oplossingen te bedenken die daadwerkelijk een transformatief potentieel hebben en patiënten in levensbedreigende omstandigheden mogelijk ooit kunnen genezen,” aldus Kemal Malik, bestuurslid van Bayer voor Innovatie.

Met deze transactie krijgt Bayer het volledige recht op het CELL+GENE™-platform van BlueRock Therapeutics, met inbegrip van een brede portefeuille van intellectuele eigendomsrechten en het daaraan gerelateerde technologieplatform, waaronder mogelijkheden op het gebied van propriëtaire iPSC-technologie, gentechnologie en celdifferentiatie. Naast de huidige focus biedt het BlueRock Therapeutics-platform ook kansen voor therapeutische gebieden die buiten het bestek van de huidige ontwikkelingsprogramma’s vallen. Om de cultuur van ondernemen als essentiële pijler voor de bevordering van succesvolle innovatie te behouden blijft BlueRock Therapeutics op basis van het “arm’s length”-beginsel opereren als een onafhankelijk bedrijf.

 

Meer over BlueRock Therapeutics

BlueRock Therapeutics is een toonaangevend bedrijf op het gebied van celtherapieën met gemanipuleerde cellen met als missie de ontwikkeling van regeneratieve geneesmiddelen voor onbehandelbare ziekten. In het CELL+GENE™-platform van BlueRock Therapeutics wordt de kracht van cellen aangewend voor nieuwe geneesmiddelen voor indicaties op het gebied van de neurologie, cardiologie en immunologie. In de celdifferentiatietechnologie van BlueRock Therapeutics wordt de ontwikkelingsbiologie van de cel gerecapituleerd om therapieën te creëren op basis van lichaamseigen cellen, die verder worden gemanipuleerd voor aanvullende functies. Door beschadigd of gedegenereerd weefsel door middel van deze nieuwe celtherapieën te vervangen wordt het mogelijk verloren functies te herstellen of te regenereren. BlueRock Therapeutics werd in 2016 door Versant Ventures en Bayer AG opgericht en werd met een van de grootste serie A-financieringen ooit in de geschiedenis van de biotechnologie door Bayer AG (via het onderdeel Leaps by Bayer) en Versant Ventures gekapitaliseerd. De cultuur van BlueRock Therapeutics wordt gekenmerkt door wetenschappelijke innovatie, hoogstaande ethische normen en een gedrevenheid om transformatieve behandelingen mogelijk te maken voor iedereen die daar baat bij zou hebben. Ga voor meer informatie naar https://bluerocktx.com/.

 

Meer over Bayer en Leaps by Bayer

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en voeding. Bayer beoogt producten en diensten te ontwikkelen die ten goede komen aan de mens, door het ondersteunen van inspanningen die erop gericht zijn de grootste uitdagingen van een groeiende en vergrijzende wereldbevolking te overwinnen. Daarnaast wil de Bayer Groep ook haar verdiencapaciteit vergroten door middel van innovatie en groei. Bayer legt zich toe op de principes van duurzame ontwikkeling, en het merk Bayer staat overal ter wereld voor vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit. In het belastingjaar 2018 telde de Bayer Groep ongeveer 117.000 werknemers en had de Groep een omzet van 39,6 miljard euro. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,6 miljard euro, de uitgaven voor R&D 5,2 miljard euro. Ga voor meer informatie naar www.bayer.com.

 

Leaps by Bayer, een onderdeel van Bayer, investeert in oplossingen voor enkele van de grootste problemen van vandaag. Eerdere Leaps-investeringen in potentieel baanbrekende technologieën zijn Casebia Therapeutics (CRISPR/Cas-technologie voor de genezing van ernstige genetische aandoeningen), BlueRock Therapeutics (iPSC-technologie voor de genezing van cardiovasculaire en CZS-ziekten), Joyn Bio (probiotica voor planten om duurzamere landbouw mogelijk te maken door het gebruik van synthetische kunstmest drastisch te verminderen), Khloris (iPSC’s voor kankervaccinatiemiddelen voor potentiële preventie of genezing), Century Therapeutics (iPSC’s voor allogene celtherapie tegen kanker) en Pyxis (antilichamen gericht op nieuwe immuno-oncologische doelwitten).

 

Contactgegevens Bayer AG

Sarah-Christine Wanner, tel. +49 30 468-193 178

E-mail: sarah-christine.wanner@bayer.com

 

Contactgegevens BlueRock Therapeutics

Candice Ellis, tel. +1 (857) 777-1921

E-mail: cellis@bluerocktx.com

 

David Schull, tel. +1 (646) 942-5631

E-mail: david.schull@russopartnersllc.com

 

 

Onze online persdienst is slechts één klik van u verwijderd: media.bayer.com

Ga voor meer informatie naar www.bayer.com.

 

sw                  (2019-0210e)

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op huidige aannames en voorspellingen die door de leiding van de Bayer Groep zijn gedaan. Als gevolg van diverse bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen zich wezenlijke verschillen voordoen tussen de daadwerkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier vermelde verwachtingen. Deze factoren zijn onder andere de factoren die besproken worden in de openbare rapporten van Bayer, die te raadplegen zijn op de website van Bayer op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bijwerken of het aan toekomstige voorvallen of ontwikkelingenaanpassen van deze toekomstgerichte verklaringen.