11 februari 2020

Bayer ondertekent Code die maatschappelijke verantwoordelijkheid onderstreept

De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft per 1 januari 2020 een Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), waaronder Bayer, hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Uniek is dat een onafhankelijk Adviescollege, bestaande uit voorzitter Mr. André Rouvoet, drs. Cathy van Beek MCM en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, toezicht houdt of leden de Code naleven. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

 

Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast.

De Code is aanleiding voor een intensiever gesprek binnen de sector en met de samenleving, die zich vaak kritisch uit over de maatschappelijk rol en transparantie van farmaceutische bedrijven.

 

Klik hier om de code te lezen