02 februari 2018

Top Employers Institute prijst bedrijfscultuur en ontwikkelingskansen voor medewerkers

Bayer verstevigt positie als Top Employer

Mijdrecht, 1 februari 2018 – Ook in 2018 maakt Bayer deel uit van de selecte groep van Nederlandse werkgevers die zich Top Employer mag noemen. Het onafhankelijke Top Employers Institute kende het label dit jaar in Nederland toe aan 68 bedrijven en organisaties. Bayer is ook bij de top-drie van werkgevers die de grootste vooruitgang hebben gemaakt op alle dimensies van het personeelsbeleid dat het Top Employers Institute onderzoekt.

 

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Top Employer Institute blijkt dat de medewerkers van Bayer de bedrijfscultuur zeer goed waarderen. Deze wordt gekenmerkt door in vertrouwen samenwerken, ruimte om te experimenteren en een continue focus op de verwachtingen van de klant. De voortdurende aandacht voor het uitdragen van deze bedrijfscultuur in de hele organisatie blijkt zijn vruchten af te werpen. Ook de ontwikkelingskansen die Bayer biedt vallen in de smaak. Medewerkers kunnen kiezen uit een waaier aan functiegebonden of algemene opleidingen. Zo volgde een Bayermedewerker in Nederland in 2017 gemiddeld 15 uur opleiding. Per medewerker investeerde Bayer het afgelopen jaar meer dan €1.700 in opleidingen.

 

“De certificering als Top Employer is een bevestiging van onze strategie om de beste talenten in huis te halen en ook duurzaam aan ons te binden”, vertelt Danny Merckx, hoofd van de HR-divisie van Bayer in de Benelux. “We merken dat de medewerkers onze initiatieven inderdaad op prijs stellen. We willen hen een inspirerende werkplek bieden waar iedereen persoonlijk leiderschap kan tonen en zijn talenten tenvolle kan benutten.”

 

Significante stijging op alle onderzochte dimensies

Bedrijven die deelnemen aan het Top Employer onderzoek laten hun personeelsbeleid doorlichten op de volgende dimensies:

 

•                      Talent Strategy        

•                      Workforce Planning

•                      On-boarding

•                      Learning & Development

•                      Performance Management

•                      Leadership Development

•                      Career & Succession Management

•                      Compensation & Benefits

•                      Culture

Bayer staat dit jaar gerangschikt in de top-drie van werkgevers die de grootste vooruitgang maakten. Op elk van de onderzochte dimensies scoort Bayer hoger dan vorig jaar, met uitschieters op het vlak van Talent Strategy, Compensations & Benefits en Career & Succession Management.

 

Steven Van Raemdonck van het Top Employers Institute: “Uit ons onderzoek blijkt heel duidelijk dat Bayer op elk van de verschillende topics stappen vooruit heeft gezet. Na elke doorlichting bezorgen we de deelnemende organisaties een lijvig dossier waarin we onze bevindingen toelichten. Ik kan enkel maar besluiten dat de acties die Bayer ondernomen heeft, gezorgd hebben voor een vermelding bij de grootste stijgers van deze editie.”

 

Over Bayer

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2016 telde Bayer ongeveer 99.600 medewerkers en bedroeg de omzet 34,9 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,2 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,4 miljard euro. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

 

 

Contact:

Jan Wisse, tel 0031 6 22 66 9 888

Email: jan.wisse@bayer.com

 

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.