16 september 2019

Helft online zoekende patiënten komt verkeerd geïnformeerd op consult

Mijdrecht, 16 september 2019 -Dat  patiënten op het internet zelf informatie opzoeken voordat ze bij een huisarts of specialist op consult komen, is algemeen bekend. Artsen schatten dat ongeveer een derde van hun patiënten dat doet. Uit onderzoek onder bijna 200 Nederlandse huisartsen en specialisten blijkt nu dat zeker 50% van deze online zoekende patiënten verkeerd geïnformeerd is. Opvallend genoeg vindt 75% van de artsen het desondanks een goede zaak dat patiënten zelf naar informatie zoeken.[1]

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep van 197 huisartsen, oogartsen, cardiologen en oncologen. Door de misinformatie bij patiënten ervaart 20% van de artsen een dalend vertrouwen in hun kennis en kunde. Dat kan leiden tot langere consulttijden, maar ook tot misverstanden tussen arts en patiënt.[2]

 

Toch vindt ongeveer driekwart van de artsen het een goede zaak dat patiënten van tevoren informatie opzoeken. Want, zo zeggen de artsen, goed geïnformeerde patiënten maken het consult makkelijker. Bovendien volgen deze patiënten aanwijzingen van de dokter beter op. De helft van de goed geïnformeerde patiënten draagt dus bij aan betere zorg.[3]

 

Zo is er meer reden tot hoop: volgens 83% van de artsen is er in Nederland voldoende betrouwbare informatie beschikbaar. Ze vinden ook dat begeleiding nodig is om de betrouwbare bronnen te vinden. Ze benoemen daarbij als top 3: wetenschappelijke bronnen, patiëntenverenigingen en websites. 85% is van mening dat patiënten betrouwbare informatie moeilijk kunnen onderscheiden van onbetrouwbare en zien hier een taak voor de overheid of medische instanties om dit onder de aandacht te brengen.[4]

 

Om patiënten hiervan bewust te maken, heeft Bayer een speciale poster voor wachtkamers ontwikkeld. Op de poster worden patiënten aangemoedigd om behoedzaam om te gaan met informatie van internet en betrouwbare informatiebronnen met hun arts te bespreken.

 

Artsen die hier gebruik van willen maken, kunnen de poster gratis downloaden via www.medischwijzer.nl.

 

 

Over Bayer

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en voeding. Bayer beoogt producten en diensten te ontwikkelen die ten goede te komen aan de mens, door het ondersteunen van inspanningen die erop gericht zijn de grootste uitdagingen van een groeiende en vergrijzende wereldbevolking te overwinnen. Daarnaast wil de Bayer Groep ook zijn verdiencapaciteit vergroten en waarde creëren door innovatie en groei.Bayer hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling, en het merk Bayer staat overal ter wereld voor vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit. In het belastingjaar 2018 telde de Bayer Groep ongeveer 117.000 werknemers en had de Groep een omzet van 39,6 miljard euro. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,6 miljard euro, de uitgaven voor R&D 5,2 miljard euro.

 

 

Contact:

Hélène de Kruijs, 0622463921

Email: helenede.kruijs@bayer.com

 

 

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

 

 

 

PP-OTH-NL-0010-1[1] Studie uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Kantar TNS via een online vragenlijst onder 125 huisartsen en 72 specialisten in Nederland in 2018.

[2] Idem

[3] Idem

[4] Idem