10 april 2019

Meer dan 100 verslagen van Bayers eigen veiligheidsstudies over glyfosaat beschikbaar terwijl de integratie van Monsanto doorgaat

Monheim, 8 april 2019 – Bayer staat open voor een wetenschappelijk onderbouwde discussie over het veiligheidsprofiel van glyfosaat met regelgevende instanties wereldwijd, de internationale onderzoekswereld en consumenten. Daartoe zijn alle 107 verslagen van Bayers eigen veiligheidsstudies over glyfosaat die ingediend zijn bij de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) als onderdeel van de toelatingsprocedure voor werkzame stoffen in de Europese Unie (EU) nu beschikbaar op het speciale transparantieplatform van Bayer. Hiermee komt het bedrijf zijn engagement na voor meer transparantie, met inbegrip van de veiligheidsstudies over gewasbescherming na de overname van Monsanto. Veel van deze studies en ook andere, vergelijkbare studies werden overgemaakt aan en beoordeeld door het Amerikaanse Environmental Protection Agency toen dat zijn eigen risicobeoordeling van glyfosaat uitvoerde.

 

"Transparantie is een katalysator voor vertrouwen, wat betekent dat meer transparantie goed is voor de consumenten, beleidsmakers en bedrijven. Als innoverend bedrijf behoort veiligheid tot onze topprioriteit en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten veilig zijn voor mens en milieu”, zegt Liam Condon, lid van de raad van bestuur van Bayer AG en voorzitter van de Crop Science-divisie. "Door onze gedetailleerde wetenschappelijke veiligheidsdata openbaar te maken, bieden we iedereen de mogelijkheid zelf te zien hoe uitgebreid onze veiligheidsaanpak is. We grijpen de kans om een dialoog aan te gaan met beide handen aan zodat we het vertrouwen in de wetenschap kunnen bevorderen."

 

Deze nieuwe toevoeging aan het Transparantieplatform van Bayer is een vervolg op de publicatie in december van meer dan 300 samenvattingen van veiligheidsstudies over glyfosaat, ingediend in het kader van de Europese toelatingsprocedure voor werkzame stoffen in gewasbeschermingsproducten. Er wordt nu toegang verleend tot alle gerelateerde diepgaande veiligheidsstudies rond glyfosaat waarvan Bayer over de rechten beschikt.
Vanwege wettelijke beperkingen kan Bayer de glyfosaatstudies die werden uitgevoerd door derden en eigendom zijn van derden niet vrijgeven. Meer informatie vindt u op onze FAQ-pagina.

 

Bayer is overtuigd van de veiligheid van glyfosaat en zal zijn producten met glyfosaat blijven verdedigen. Het bedrijf stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de discussie rond glyfosaat nauwgezet plaatsvindt en gaat door met het delen van uitgebreide wetenschappelijke informatie die bevestigt dat glyfosaat en producten die glyfosaat bevatten veilig zijn als de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd en dat glyfosaat geen kanker veroorzaakt. Meer over glyfosaat en het belang ervan voor de moderne landbouw kunt u lezen op https:// www.bayer.com/en/about-glyphosate-based-herbicides-and-their-role-in-agriculture.aspx.

 

Over het Transparantie-initiatief van Bayer
In 2017 verbond Bayer zich vrijwillig tot transparantie door een nieuwe standaard te creëren met het Transparantieplatform van Bayer. Het bedrijf heeft zijn veiligheidsdata, die voordien alleen met regelgevende instanties gedeeld werden, nu toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Doel: het gesprek aangaan met de wetenschappelijke wereld, vertrouwen opbouwen en een open, wetenschappelijke dialoog over gewasbeschermingsproducten bevorderen. Tot op heden heeft Bayer gegevens over 28 werkzame stoffen gedeeld op zijn transparantiewebsite en er zullen er nog meer volgen.

 

Over Bayer
Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de voeding. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen om oplossingen te vinden voor de belangrijke uitdagingen die een groeiende en verouderende bevolking met zich meebrengen. Tegelijkertijd wil Bayer zijn rentabiliteit verhogen en waarde creëren via innovatie en groei. Bayer hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling. Wereldwijd staat Bayer synoniem voor vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit. In het boekjaar 2018 telde Bayer ongeveer 117.000 medewerkers en bedroeg de omzet 39,6 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 5,2 miljard euro.  Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

 

Contactpersoon:
Jan Wisse tel 00 31 6 22 66 9 888
jan.wisse@bayer.com

 

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan uitspraken bevatten over de toekomst op basis van huidige veronderstellingen en voorspellingen gemaakt door het bestuur van de Bayer. Door uiteenlopende bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen de toekomstige werkelijke resultaten, de financiële situatie, de ontwikkeling, of de prestaties van het bedrijf aanzienlijk verschillen van de schattingen die hier worden gemaakt. Deze factoren omvatten deze besproken in openbare rapporten van Bayer die beschikbaar zijn op de website van Bayer www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte verklaring te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.