10 januari 2020

Persbericht

Nederlandse onderzoeker van het Erasmus MC onder winnaars Bayer onderzoeksprijs

  • 12 onderzoekers en artsen op het gebied van de oogheelkunde ontvangen een beurs ter hoogte van 50.000 dollar als ondersteuning van onderzoeksinitiatieven in het kader van het 2019 Global Ophthalmology Awards Program
  • Sinds 2012 heeft het programma, dat wordt geleid door Bayer, 82 beurzen toegekend voor een totaalbedrag van 4 miljoen dollar
  • Magda Meester-Smoor, Erasmus MC onder begunstigden

Mijdecht, 10 januari 2020 - Bayer heeft de 12 onderzoekers bekendgemaakt die elk een beurs van 50.000 dollar ontvangen in het kader van het 2019 Global Ophthalmology Awards Program (GOAP) als ondersteuning voor hun innovatieve onderzoek. Magda Meester-Smoor van het Erasmus MC is een van de 12 begunstigden. Met deze nieuwe beurzen voor 2019 komt het totaalbedrag dat wereldwijd sinds het begin van het programma aan experts en toekomstige leiders is toegekend op 4 miljoen dollar.

De ontvangers van de beurzen worden zorgvuldig geselecteerd door een onafhankelijk panel van internationale oogheelkundige experts op basis van de kwaliteit en het innovatieve karakter van de ingediende onderzoeksvoorstellen. De beurzen werden toegekend aan onderzoekers uit 10 verschillende landen en GOAP is daarom een werkelijk internationaal initiatief ter ondersteuning van oogheelkundig onderzoek over de hele wereld. De ontvangers van het programma voor 2019 zijn:

 

• Enrico Borrelli, San Raffaele Scientific Institute, Italië
• Elodie Bousquet, INSERM, Frankrijk
• Xitiz Chamling, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, VS
• Melissa Kaye Jones, University of California San Diego, VS
Magda Meester-Smoor, Erasmus MC, Nederland
• Tomohiro Niizawa, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, VS
• Mali Okada, University of Melbourne, Australië
• Matthew Patrick Simunovic, University of Sydney, Australië
• Ranju Kharel Situala, Tribhuvan University, Nepal
• Eri Takahashi, Kumamoto University, Japan
• Rwituja Thomas, Narayana Nethralaya Eye Institute, India
• Timothy Yap, Imperial College London, VK

Dit jaar werden 115 aanvragen ontvangen en uit deze voorstellen heeft het onafhankelijke Grants Review and Awards Committee (GRAC) 40 kandidaten verzocht een volledig voorstel te ontwikkelen. Uit deze 40 kandidaten zijn 12 begunstigden gekozen. Sinds het begin van het programma heeft het GOAP 82 onderzoekers in staat gesteld hun initiatieven op het gebied van de oogheelkunde uit te voeren.

Een eerdere ontvanger voor 2014, Ajay Kuriyan, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami in de VS, onderkent het belang van het programma: “De GOAP-beurs heeft een cruciale rol gespeeld bij de start van mijn wetenschappelijke carrière. Het onderzoek dat ermee werd gefinancieerd, heeft tot tal van andere beurzen en onderzoeken geleid.”

Naar aanleiding van de toekenning van haar beurs voor 2019 zei Mali Okada uit Australië: “Bedankt voor het geweldige nieuws en voor de ondersteuning van ons team bij ons onderzoek! Ik wil het Grants Review and Awards Committee bedanken voor de tijd die ze hebben besteed aan het beoordelen van ons voorstel en Bayer voor hun niet-aflatende ondersteuning van het onderzoekswerk van jonge klinische wetenschappers.”

We kijken uit naar de voortgang van hun projecten in de komende maanden en jaren en hoe deze onderzoeksinitiatieven het verschil gaan maken op het gebied van de oogheelkunde. #GOAP19 #ophtalmology

Het indienen van aanvragen bij het GOAP wordt het hele jaar door aangemoedigd. De volgende deadline voor het indienen van Letters of Intent (LOI) is 31 januari 2020.

Over GOAP

 

Het Global Ophthalmology Awards Program (GOAP) is een initiatief van Bayer gericht op de financiering van onderzoeksinitiatieven om de wetenschappelijke kennis op het gebied van netvliesaandoeningen uit te breiden. Het programma stelt oogartsen door middel van onderzoeks- en opleidingsbeurzen in staat om vaardigheden te ontwikkelen en het ondersteunt innovatieve onderzoekers, hetgeen uiteindelijk leidt tot betere behandelresultaten en een betere levenskwaliteit voor de patiënten.

 

Sinds 2012 werden 780 aanvragen uit 59 landen ontvangen, en heeft Bayer 82 beurzen toegekend voor een totaalbedrag van 4 miljoen dollar, ter ondersteuning van uiteenlopende innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van de oogheelkunde.

Award-categorieën

 

Er zijn twee award-categorieën:

  • De Fellowship/Training Award is een begeleide beurs om de ontwikkeling van onderzoek en klinische expertise mogelijk te maken. Deze beurs wordt toegekend aan aanvragers die een oogheelkundige opleiding hebben afgerond en die aan een onderzoeksproject willen werken als onderdeel van hun verdere opleiding als netvliesspecialist.
  • De Research Award is een 1-jarige beurs ter ondersteuning van klinische projecten en/of fundamenteel onderzoek naar netvliesaandoeningen, inclusief diagnose en beoordeling, chirurgie, levenskwaliteit, werkingsmechanismen, nieuwe therapeutische benaderingen en pathologie.

Beoordelingsproces

 

Om te zorgen voor volledig onafhankelijke beoordeling van aanvragen en financieringsbeslissingen heeft Bayer een groep vooraanstaande oogheelkundige professionals benoemd die het Grants Review and Awards Committee (GRAC) vormt. Dit onafhankelijke orgaan bewaakt het aanvraagproces en is verantwoordelijk voor beoordeling van alle aanvragen en voor hun rangschikking op basis van verdienste, innovatie en impact, en de klinische en wetenschappelijke omgeving van de aanvrager.

 

Het voorzitterschap van het GRAC wordt gedeeld door de vooraanstaande retina-specialisten dr. Jennifer Arnold (Australië) en professor Quan Dong Nguyen (VS). Daarnaast maken ook andere vooraanstaande internationale oogheelkundige specialisten deel uit van de groep. In 2019 waren dit: professor Francesco Bandello (Italië), professor Francine Behar-Cohen (Frankrijk), dr. Patricia A. D’Amore (VS), dhr. Phil Hykin (VK), dr. Peter Kertes (Canada), dr. William Li (VS), professor Xiaorong Li (China), professor Masahito Ohji (Japan), professor Calvin C. P. Pang (Hongkong), professor Daniel Pauleikhoff (Duitsland) en dr. Francisco Rodríguez (Colombia).

Over Bayer

 

Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van gezondheidszorg en voeding. Bayer beoogt producten en diensten te ontwikkelen die ten goede te komen aan de mens, door het ondersteunen van inspanningen die erop gericht zijn de grootste uitdagingen van een groeiende en vergrijzende wereldbevolking te overwinnen. Daarnaast wil de Bayer Groep ook zijn verdiencapaciteit vergroten en waarde creëren door innovatie en groei. Bayer hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling, en het merk Bayer staat overal ter wereld voor vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit. In het belastingjaar 2018 telde de Bayer Groep ongeveer 117.000 werknemers en had de Groep een omzet van 39,6 miljard euro. De kapitaaluitgaven bedroegen 2,6 miljard euro, de uitgaven voor R&D 5,2 miljard euro.

Contact:

Hélène de Kruijs, 0622463921

Email: helenede.kruijs@bayer.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen die zijn gebaseerd op huidige aannames en voorspellingen die door de leiding van de Bayer Groep zijn gedaan. Als gevolg van diverse bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen zich wezenlijke verschillen voordoen tussen de daadwerkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier vermelde verwachtingen. Deze factoren zijn onder andere de factoren die besproken worden in de openbare rapporten van Bayer, die te raadplegen zijn op de website van Bayer op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het bijwerken of het aan toekomstige voorvallen of ontwikkelingen aanpassen van deze toekomstgerichte verklaringen.

 

PP-PF-OPHT-NL-0007-1