Publicaties

Blijf op de hoogte

Bayer Jaarverslagen

Jaarverslag

Naast balansen en verlies- en winstrekeningen bevat het jaarverslag heel wat informatie over de commerciële ontwikkeling van onze onderneming.

Meer informatie: www.annualreport.bayer.com

Engagement de nos fondations

Kwartaalverslagen

Onze kwartaalverslagen houden u op de hoogte over het lopende boekjaar.

Meer informatie: www.bayer.com

Bayer Rapport duurame Ontwikkeling

Rapport Duurzame Ontwikkeling

In ons jaarlijkse rapport ‘Sustainable Development’ leest u alles over ons ecologisch en sociaal engagement.

Meer informatie: www.bayer.com

Research

Research

Ons magazine ‘Research’ brengt makkelijk leesbare wetenschappelijke topics die u meer inzicht bieden in ons onderzoek.

Meer informatie: www.bayer.com

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

Bayer van a tot z: ons beknopte bedrijfsprofiel bevat alle kerngegevens over het Bayer-concern.

Meer informatie: www.bayer.com