Het bevorderen van transparantie

Samenwerking met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties

Bayer hecht veel waarde aan transparantie over zijn financiële relaties met zorgverleners (bijv. artsen), zorginstellingen en patiëntenorganisaties en gelooft dat transparantie vertrouwen in de innovatieve farmaceutische industrie creëert.

Icon: Collaborative Research Benefits Patients and Society

Patiënten en de samenleving zijn gebaat bij gezamenlijk onderzoek

 

De samenwerking tussen de farmaceutische industrie en zorgverleners en zorginstellingen heeft talrijke innovatieve geneesmiddelen opgeleverd en de invloed van diverse ziekten op ons leven veranderd. Bij Bayer zijn wij ervan overtuigd dat nauwe samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde met relaties in de gezondheidszorg van cruciaal belang zijn voor het bereiken van betere resultaten voor patiënten.

 

Hoe Bayer met zorgverleners en zorginstellingen samenwerkt

Icon: Pharmaceutical Industry – Healthcare Professionals: A Highly Regulated Relationship

Farmaceutische industrie en zorgverleners, -instellingen: Een sterk gereguleerde relatie

Bij onze samenwerking met medische deskundigen handelen wij overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving waarin de relaties tussen de farmaceutische sector en de zorgverlener en zorginstelling duidelijk zijn geregeld. Internationaal is deze wet- en regelgeving vastgelegd in verschillende gedragsregels, zoals de Sunshine Act in de VS en de Disclosure Code van de Europese Federatie van de farmaceutische industrie (EFPIA). In Nederland moeten financiële relaties tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR). Deze Gedragscode is in lijn met de EFPIA Disclosure Code.

 

Wat houdt de Gedragscode in

Icon: Implementing the EFPIA Disclosure Code

Tenuitvoering van de gedragsregels

Sinds 2013 maakt het Transparantieregister Zorg in Nederland, de financiële banden tussen geneesmiddelenfabrikanten en zorgverleners openbaar. In Nederland zijn wij lid van de VERENIGING INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN Nederland, die ook aangesloten is bij de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (EFPIA). Bayer volgt de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) die in lijn is met de EFPIA Disclosure Code en voldoet hiermee aan de in deze codes vastgelegde transparantieverplichting. Bayer zal betalingen en steun in natura aan zorgverleners en -instellingen op zijn internationale en nationale websites openbaar maken.

 

Wat houdt de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) in

Openbaarmaking van gegevens

Hier kunt u lezen hoe we financiële transacties aan zorgprofessionals verzamelen en openbaar maken.

Overeenkomstig de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft de Stichting Transparantieregister Zorg Bayers financiële transacties aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties in april 2017 openbaar gemaakt.

 

Raadpleeg hier het Transparantieregister

 

Overeenkomstig de EFPIA Disclosure Code zal Bayer zijn financiële transacties met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling (R&D) uiterlijk in juni 2017 openbaar maken.

 

Raadpleeg hier de R&D betalingen voor Bayer in Nederland