Openbaarmaking van gegevens

Rapportage

Overeenkomstig de EFPIA Disclosure Code maakt Bayer financiële relaties met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties openbaar. Deze zijn gerelateerd aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis over de toepassing van uitsluitend op recept verkrijgbare farmaceutische producten. In Nederland moeten deze financiële relaties voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR). De Gedragscode Geneesmiddelenreclame is in lijn met de EFPIA Disclosure Code.

In Nederland worden de financiële relaties gemeld aan het Transparantieregister Zorg volgens de volgende CGR categorieën:CGR categorieën 
Dienstverlening consultancyAlgemene individuele advieswerkzaamheden, waaronder ook het in opdracht schrijven van een artikel/ wetenschappelijke verhandeling.
Dienstverlening adviesraadDeelname aan een adviesraad, zijnde een samenkomst van beroepsbeoefenaren waarin deze de betrokken onderneming van advies voorzien.
Dienstverlening sprekerOptreden als spreker/geven van een presentatie.
Dienstverlening overigAndere vormen van dienstverlening die niet worden gedekt door een van de andere categorieën.
Dienstverlening onkostenDe gemaakte (on)kosten die naast het honorarium voor de geleverde diensten zijn vergoed of voor rekening van de vergunninghouder zijn genomen.
Verlening gastvrijheid De vergoeding van reis-, verblijf- en inschrijvingskosten van een samenkomst.
Sponsoring samenkomstSponsoring van een samenkomst waarbij de organisator niet een vergunninghouder is.
Sponsoring overigSponsoring van innovatieve en/of kwaliteit verbeterende activiteiten die een directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap ten doel hebben en niet (volledig) op andere reguliere wijze worden gefinancierd en sponsoring van de onkosten van een proefschrift .

 

Source: Gedragscode Geneesmiddelenreclame; Hoofdstuk 7 - Transparantie

 

 

 

Overeenkomstig de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft de Stichting Transparantieregister Zorg Bayers financiële transacties aan zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties in april 2016 openbaar gemaakt.


Raadpleeg hier het Transparantieregister

 

Openbaar gemaakte R&D gegevens volgens EFPIA

 

Onderzoek en ontwikkeling

Algemene kosten van de instelling, honorarium zorgverlener, eventuele reis- en verblijfkosten van een arts, en andere gerelateerde kosten die in het kader van het onderzoek worden gedekt  


In 2018 heeft Bayer in totaal 5.220.744 euro aan onderzoek en ontwikkeling in Nederland besteed.

 

Meer lezen over onze openbaarmakingsmethodologie

De algemene regels van de EFPIA Disclosure Code gelden voor alle aangesloten ondernemingen. Alle ondernemingen zullen relevante financiële relaties met zorgverleners en zorginstellingen openbaar maken in een vooraf vastgesteld format. Over een deel van de invulling van de rapportagemethodologie mogen de individuele ondernemingen echter zelf beslissen. Er is sprake van voldoende flexibiliteit om deze aan de lokale gedragscode en interne processen aan te passen. Deze methodologienota geeft inzicht in hoe Bayer in Nederland de relevante informatie vastlegt en openbaar maakt.

Raadpleeg hier de methodologienota