Samenwerking met zorgaanbieders

Hoe Bayer met zorgverleners en zorginstellingen samenwerkt

Wij werken samen bij tal van activiteiten op het gebied van preklinisch onderzoek, klinische ontwikkeling, klinische praktijk en resultaten bij patiënten.

Als primair aanspreekpunt voor patiënten hebben de behandelend arts en andere zorgverleners onschatbare deskundige kennis over resultaten bij patiënten en de behandeling van ziekten. Dit speelt een cruciale rol bij het optimaliseren van onze inspanningen om de patiëntenzorg, behandelopties en resultaten bij patiënten te verbeteren.


Samenwerking - voorbeeld 1: Klinische onderzoeken
Patiënten hebben recht op de juiste geneesmiddelen

 

Samenwerking tussen onze interne deskundigen en zorgverleners en zorginstellingen is cruciaal voor patiënten. Hierdoor hebben zij werkelijk baat bij de enorme hoeveelheid waardevolle medische kennis die wereldwijd beschikbaar is. We zijn ervan overtuigd dat het delen van deze kennis ons helpt een beter begrip van belangrijke ziekten te krijgen en sneller betere geneesmiddelen te ontwikkelen. De behandelend arts en andere zorgverleners voeren in onderzoekscentra klinische onderzoeken uit in overeenstemming met het klinisch onderzoeksprotocol zoals dat door gezondheidsinstanties, institutionele beoordelingscommissies en ethische commissies is goedgekeurd. Zij vormen dus de belangrijkste schakel tussen de deelnemende patiënten en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens. De kennis en tijd die zij gedurende een klinisch onderzoek bijdragen, moet worden vergoed.


Infographic: Collaborative Research Benefits Patients and Society

 

Meer informatie over klinische onderzoeken

 

Samenwerking - voorbeeld 2: Uitwisselen van kennis
Patiënten hebben recht op de best geïnformeerde artsen

 

Bayer ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen. Nieuwe behandelingen moeten worden geïntroduceerd en aan artsen worden toegelicht zodat ze op een verantwoorde wijze worden toegepast. Daarom stellen wij kennis beschikbaar aan beroepsbeoefenaren tijdens congressen en cursussen. Hierdoor hebben artsen toegang tot het meest recente medische onderzoek en kunnen ze de gepaste behandelopties aan hun patiënten aanbieden. Alleen op deze manier kunnen we ons streven om het juiste gebruik van onze nieuwe behandelingen te ondersteunen, waarmaken. Wetenschappelijke evenementen zijn slechts een van de vele manieren om voldoende kennis uit te wisselen.

 

Infographic: Continious Education Ensures Informed Therapy Decisions