Overzicht steun aan patiëntenorganisaties in 2018

Consumer Health

 

Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)

 

Website organisatie: pdsb.nl

Doelstelling organisatie:

Het doel van de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB) is mensen met PDS-klachten steunen in het leven met de ziekte, onder andere door:

•             lotgenotencontact;

•             voorlichting aan patiënten, artsen en anderen;

•             stimuleren van onderzoek naar oorzaken en behandelmethoden van PDS;

•             behandeling en zorg te verbeteren, belangenbehartiging van patiënten.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor PDS-klachten door middel van financiële ondersteuning van bijvoorbeeld patiëntenbijeenkomsten, zoals de PDS-info dag en regionale bijeenkomsten.

Bedrag: 5.000 Euro

 

Pharmaceuticals

 

Stichting Oogfonds Nederland, Oogvereniging Nederland, de Macula Vereniging, Hoornvlies Patiënten Vereniging en de Vereniging Oog in Oog

 

Website organisatie: oogfonds.nl, oogvereniging.nl, maculavereniging.nl, oovooru.nl, ver-ooginoog.nl

Doelstelling organisatie:

Het doel is om patiënten op een laagdrempelige manier op de hoogte te stellen van de belangrijkste ontwikkelingen rondom oogzorg en oogziekte.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt activiteiten om bewustwording rondom oogcomplicaties te creëren. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verbeterd voor blinden en slechtzienden.

Bedrag: 3.000 Euro

 

 

Diabetesvereniging Nederland (DVN)

 

Website organisatie: dvn.nl

Doelstelling organisatie:

Diabetesvereniging Nederland (DVN) behartigt de belangen van alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een comfortabel leven. Ieder mens is uniek en heeft een andere zorgbehoefte. Hier maakt DVN zich sterk voor. Onder het motto ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt projecten om aandacht te vragen voor het diabetes problematiek met betrekking tot het maatschappelijk partnership die Bayer is aangegaan in 2018.

Bedrag: 13.000 Euro

 

 

Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten

 

Website organisatie:  nvhp.nl

Doelstelling organisatie:

Om als NVHP snel en consistent te kunnen reageren op ontwikkelingen in de (hemofilie)zorg moeten we weten wat onze doelen en uitgangspunten zijn. Deze notitie wil de onderbouwing van eigen beleid zijn én de basis voor stellingname in actuele discussies. In die actualiteit speelt de betaalbaarheid van zorg een grote rol. Juist die betaalbaarheid speelt specifiek voor ernstige hemofilie A of B-patiënten. Veel van de uitgangspunten gaan evenzeer over mensen met de milde of matige vorm of over andere (zeer zeldzame) stollingsstoornissen.

Doelstelling Bayer:

Bayer ondersteunt meerdere activiteiten van de NVHP zoals de organisatie van de ALV en de realisatie van het huisblad.

Bedrag: 11.000 Euro