Profiel

Crop Science

Bayer is het derde grootste bedrijf ter wereld dat innovatieve producten voor de landbouw op de markt brengt en wil bijdragen aan een verhoging van de productiviteit in de agrarische economie. Ons doel is om sneller te groeien dan de markt. We focussen ons hierbij op een rendabele en duurzame groei via hoogwaardige innovatie en een klantgerichte benadering van de markt.

De strategie van Crop Science stoelt op vier kernelementen:

  • de versterking van het assortiment gewasbeschermingsproducten door de ontwikkeling van meer geïntegreerde oplossingen voor belangrijke gewassen;
  • een betere klantgerichtheid doorheen de hele waardeketen;
  • een voortrekkersrol in innovatie op het gebied van chemische en biologische gewasbescherming en zaden plus de verdere ontwikkeling van de digitale landbouw;
  • de verdere expansie van ons zaaigoed.

Meer informatie over Crop Science van Bayer vindt u op www.cropscience.bayer.com